Nowy produkt

Sorbent do oleju, ropy, benzyny 50 kg

Sorbent diatomitowy do neutralizacji substancji ropopochodnych

 

1 sztuka = 2 worki, 2 x 25 kg

 

Sorbent do oleju, ropy, benzyny pochodzi z najlepszego jakościowo polskiego złoża. Jest to preparat naturalny o rozbudowanej, porowatej strukturze.

 

Sorbent diatomitowy – właściwości

 • Sorbent szybko i skutecznie pochłania: oleje, benzyny, smary oraz ropę
 • Jest nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska naturalnego, nie posada substancji toksycznych
 • Jest to całkowicie naturalny produkt
 • Nie znajduje się na wykazie substancji chemicznych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego

 

Sorbent diatomitowy jest powszechnie stosowany przez:

 •       Rafinerię;
 •       Bazy paliwowe;
 •       Stacje benzynowe;
 •       Warsztaty samochodowe;
 •       Straż pożarną;
 •       Wojsko;
 •       Kopalnie;
 •       Stocznie;
 •       Kolej;
 •       Huty
 •       Etc.
   

Informacja o normach i dopuszczeniach:

 

 • Sorbent pochodzi z najlepszych jakościowo polskich złóż i jest preparatem jak najbardziej naturalnym. Nie znajduje się na wykazie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla środowiska lub życia – zał. Nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. 105 z dnia 10.09.1997 poz. 671).
 • Jest produkowany zgodnie z polską normą BN-91/0568-01.
 • Posiada atesty PZH z Warszawy (HK/B/0569/01/2005, HR/B/34/2005) dopuszczające do stosowania bez ograniczeń higienicznych.
 • Nasz sorbent jest zalecany do eksploatacji przez Urząd Morski w Gdyni (decyzja IOS 8201/28/97) oraz Akademię Obrony Narodowej z Warszawy.
 • Zużyty granulat diatomitowy nie zagraża środowisku naturalnemu i został zakwalifikowany do nowej ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku i Rozporządzenia Ministra Środowiska nr 1206, z dnia 27/09/2001 roku.
 • Zgodnie z opiniami rzeczoznawców w/w ministra, tj. Prof. Dr Hab. M/ Granopsa (up. Nr 338) oraz zaktualizowaną do nowego stanu prawnego, Prof. Dr hab. Inż. M. Popiołka (up. Nr 112), nasz sorbent zaliczany jest do grupy odpadów nr 15.02 podgrupa 15.02.03 („Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne”)
 • Sorbent może być więc składowany na wysypiskach komunalnych i przemysłowych. Zużyty granulat można również odwirować i użyć ponownie lub spalić.

 

Twoje pytanie zostało wysłane, dziękujemy!
Masz pytania?

3 inny produkt w tej samej kategorii: